Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er for borgeren der er over 18 år og som lever med et betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et behov for en hjælper der kan assistere i hverdagen. Omfanget af en BPA ordning er reguleret af kommunen borgeren bor i. Din kommune bestemmer også hvor meget hjælp du er berettiget til i forhold til dit handicap og dine behov. Hos MT-Handicapservice har vi mange års erfaring med at rådgive, vejlede og hjælpe dig igennem BPA processen og finde den rette hjælper.

Vi tager os af de administrative udfordringer

Hos MT-Handicapservice varetager vi ansvaret for alt det administrative og sikrer at alle regler overholdes. Som arbejdsleder stiller vi en række redskaber til rådighed for borgeren såvel som hjælperen

Vores reskaber / Vi hjælper med
  • Hjælp til vagtplanlægning
  • Håndtering af løn, forsikring og lovkrav
  • Fast personlig rådgivning
  • Vikarservice til de borgere der vælger os som arbejdsgiver
  • Rekruttering af nye medarbejdere
  • Uddannelser, kurser og certificeringer af hjælpere

Vil du høre om vores ordninger?

Lad os høre om dine hverdag og fortælle hvordan vi kan gøre en forskel.