Praktisk hjælp og personlig pleje

Denne støtteordning er borgere med funktionsnedsættelse eller psykiske og sociale vanskeligheder, som har et særligt behov for støtte for at komme gennem hverdagen. Dette kan være alt fra personlig hygiejne, herunder vask og påklædning, til hjælp med at købe ind, gøre rent eller andre praktiske opgaver.

Vi lægger stor vægt på at kunne hjælpe med lige den udfordring borgeren står med. De praktiske opgaver behøver ikke kun at være de daglige vanskeligheder, men kan også være at pynte/gøre klar til fødselsdagsfest eller andre sociale begivenheder.

Vi tror på gensidig respekt

Det er vigtigt for os, at både borger og hjælper viser gensidig respekt, så borgeren oplever at situationer hvor hjælperen træder anses som naturlige og ligeværdige.

Vil du høre om vores ordninger?

Lad os høre om dine hverdag og fortælle hvordan vi kan gøre en forskel.