Socialpædagoisk Støtte

Socialpædagogisk støtte er en ordning for voksne og unge med særlig brug for støtte, der har brug for en støtteperson som personlig rådgiver. Støttepersonen giver borgeren støtte, omsorg og vejledning til at løse udfordringer, der er for store til at håndtere alene.

Den rette støtteperson er altafgørende

Da borgerens udfordringer og behov for støtte varierer, vurderer vi ud fra de konkrete tilfælde, hvilken støtteperson og ordning der er mest hensigtsmæssig. Målet er at støtte borgeren til at etablere sig et netværk og dermed bedre kunne interagere med omverdenen.

For at nå målet, er det afgørende at båndet med støttepersonen og borgeren er stærkt. Derfor får borgeren også mulighed for at møde de forskellige kandidater til støtteperson, inden en ordning sætter i gang.

Vil du høre om vores ordninger?

Lad os høre om dine hverdag og fortælle hvordan vi kan gøre en forskel.