Specialpædagoisk støtte

Specialpædagoisk støtte – eller SPS – er for borgeren som har et handicap, der giver uddannelsesmæssige vanskeligheder. Støtten kan indeholder mange forskellige services, da kravene varierer afhængigt af handicappet og funktionsnedsættelsen.

Flere typer støtteordninger

Hos MT-Handicapservice yder vi forskellige former for hjælp til dig med behov for specialpædagogisk støtte. Vi har erfaring med både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, og vi anser ingen støtteordning som hverken for lille eller for stor. Vi vurderer behovet for støtte fra borger til borger, så vi sikrer at borgeren for den nødvendige støtte.

Vi hjælper med de praktiske udfordringer

Vi hjælper også med at løse de praktiske udfordringer relateret til uddannelsen og stedet, herunder transport, notetagning, kopiering af litteratur, præsentationer m.m. Denne type støtteordning levers også som selvstændig støtteform til f.eks. ordblinde, studerende med syns- og hørenedsættelse.

Vil du høre om vores ordninger?

Lad os høre om dine hverdag og fortælle hvordan vi kan gøre en forskel.